Deel deze pagina:

Algemene vergadering 2017

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van de Vlaamse Judofederatie vzw. De AV komt jaarlijks samen.
De Algemene Vergadering 2017 vindt plaats op zaterdag 18 maart 2017 in Gent Meeting Center, Akkerhage 2 te 9000 Gent.

Programma :
13.15 - 13.45 uur : inschrijving en controle volmachten
14.00 uur : aanvang Algemene Vergadering

  • De dagorde voor de AV 2017 werd via e-mail dd. 16/02/2017 aan de clubs toegestuurd. Clubs die geen uitnodiging ontvingen dienen dit te melden aan nicole@vjf.be
  • Het jaaroverzicht 2016, het financieel verslag 2016 en  het voorstel begroting 2017 zullen vanaf woensdag 15/3/2017 beschikbaar gesteld worden aan de clubs.

 

 

Sponsors

Sponsors